Ensenyaments Esportius · Institut públic CAR de Sant Cugat

 TÈCNIC ESPORTIU · TÉCNICO DEPORTIVO · SPORT COACH

 

›› FORMACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS · WEB INSTITUT DEL CAR DE SANT CUGAT
 

›› ACTIVITATS I SORTIDES DELS TÈCNICS ESPORTIUS · INSTITUT DEL CAR · GOOGLE SITE
 

›› PROJECTES FINALS DE GRAU DELS TÈCNICS ESPORTIUS · INSTITUT DEL CAR · GOOGLE SITE

 

__________________________________

Xerrada Informativa sobre els Estudis de Tècnic Esportiu per al Curs 2019-20

Dilluns 29 d'abril 2019, a les 18h30', a la Sala d'Actes del CAR de Sant Cugat

__________________________________

 

Técnic Esportiu - Técnico Deportivo - Sport Coach - www.tecnicesportiu.com

 

Formació de Tècnics Esportius :: Iniciació i Alt Rendiment Esportiu
Formación de Técnicos Deportivos :: Iniciación y Alto Rendimiento Deportivo
Education of Sports Coaches :: First Stages and High Performance

 G Suite for Education de Tècnics Esportius de l'Institut del CAR

 

Enllaços directes amb compte @tecnicesportiu.com

 
>>> Correu             ·            >>> Drive            ·            >>> Classroom

 

Dins de Google Suite for Education tots els estudiants i ex-estudiants disposen de:

a) carpeta compartida ("Documentació · Estudiants Tècnics Esportius · Ins CAR 20xx-20xx") d'informacions i recursos sobre temes varis: FCT (bloc de formació pràctica), calendari i horaris, ofertes laborals que arriben al centre, ofertes de pràctiques, guies d'ensenyaments esportius, emails de grups, comunicats a estudiants i ex-estudiants, conferències i sessions especials, projecte final de grau per tècnics superiors, centres mèdics concertats, subscripcions Ins CAR a revistes digitals, legislació sobre ensenyaments esportius, reglament de règim intern Ins CAR, ... 

b) carpetes compartides de cada professor amb documentació seleccionada per a cada assignatura, documentació d'ampliació sobre tots els continguts d'entrenament esportiu i ciències aplicades des de la iniciació fins a l'alt rendiment , recursos d'investigació i pel desenvolupament del projecte final de grau, ...

c) Google Classroom de diferents assignatures.

 


Google for Education Learning Center
https://www.google.com/edu/

Google Apps Learning Center
https://apps.google.com/learning-center/

Técnic Esportiu - Técnico Deportivo - Sport Coach - www.tecnicesportiu.com

Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu
State Sports Performance Institute at Sant Cugat
Departamento de Movimiento Humano y de Rendimiento Deportivo
Human Movement and Sports Performance Department

 


© CopyFreedom Since 2010  ·  Ensenyaments Esportius  ·  Tècnics Esportius   ·   Institut Públic CAR de Sant Cugat · Barcelona  ·  www.tecnicesportiu.com  ·  www.ensenyamentesportiu.com