Ensenyaments Esportius  ·  Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior
Sports Performance Institute at Sant Cugat  ·  Institut públic CAR Sant Cugat del Vallès

 TÈCNIC ESPORTIU · TÉCNICO DEPORTIVO · SPORT COACH
Web Corporativa Tècnic Esportiu since 2010

 

›› ACTIVITATS I SORTIDES DELS TÈCNICS ESPORTIUS · INSTITUT DEL CAR · GOOGLE SITE (since 2010)

›› PROJECTES FINALS DE GRAU DELS TÈCNICS ESPORTIUS · INSTITUT DEL CAR · GOOGLE SITE (since 2010)

›› CANAL VIDEOS SPORTS PERFORMANCE INSTITUTE

 

›› PROYECTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FASES DE LA VIDA DEPORTIVA · MAESTRO FRANCISCO SEIRUL·LO VARGAS

›› RECURSOS Y PROPUESTAS PARA TÉCNICOS DEPORTIVOS (2016)

›› RECURSOS DE EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN MOTRIZ

›› RECURSOS DE INVESTIGACIÓN · PROYECTO FINAL DE GRADO · TÉCNICOS DEPORTIVOS SUPERIORES (2014)
››› Traducción y Resumen de "Thesis Outline Guide" · Kinesiology Department IU · June 1991 · Recurso para el Proyecto Final de Grado
 Formació de Tècnics Esportius :: Iniciació i Alt Rendiment Esportiu
Formación de Técnicos Deportivos :: Iniciación y Alto Rendimiento Deportivo
Education of Sports Coaches :: First Stages and High Performance

 

›› Ensenyaments Esportius de Règim Especial · Normativa, reials decrets i currículums
›› Oferta Educativa · Ensenyaments Esportius · gencat

 


 


 

 


Compte Google Education Corporatiu @tecnicesportiu.com des del 2013 per a ex-estudiants i estudiants


G Suite for Education de Tècnics Esportius de l'Institut del CAR

 

Enllaços directes amb compte @tecnicesportiu.com

 
>>> Correu             ·            >>> Drive            ·            >>> Classroom

 

 

Técnic Esportiu - Técnico Deportivo - Sport Coach - www.tecnicesportiu.com

Google for Education Learning Center
https://www.google.com/edu/

Google Apps Learning Center
https://apps.google.com/learning-center/

 

The aim of the courses is to teach the basics of mountain and altitude medicine
for advice in practice and emergency treatment in the mountains.
https://hoehenmedizin.eu/

 

 

 

¡¡Algunas webs que desarrollo en honor a grandes maestros!!

 

Webs Maestro Francisco Seirul·lo Vargas in Honoris

 

http://entrenamientodeportivo.org                                                                                                                      http://educacionmotriz.org

 

 

Webs C. Vittori · R. Segura · B. Saltin · A. Viru · P. Komi · J. Dapena · J. Stager D. Tanner  in Honoris

 

 Google Photos Àlbums since 2010 · Link a Google Sites d'Activitats Tècnics Esportius

 

 

 

A few fights for quality and justice in public schools
Any news will be updated daily
 

HOURS AND EXEMPTIONS FROM PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL (link to full opinion)

"In any case, it is recommended for the integral education of the individual to dedicate a minimum of 1 session of Physical Education every day."
"There should be no Exemption from the subject of Physical Education."

"As pointed out, since 1980, by the great Master Fco. Seirul lo Vargas, we must continue explaining and claiming the high educational value of the practice of Physical Education to configure the personality of the individual in all its dimensions and thus contribute as a priority and irreplaceable in the integral education of the person." 
 

"It is paradoxical to note that in Belgium the majority of Top Sport Schools ("Schools of High Performance Sports") maintain in their academic curriculum 2 sessions of Physical Education per week up to the age of 18, while in the Public Institute Center d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, student athletes have been granted exemption in Physical Education since the 1990s and, in addition, they have been awarded an excellent grade in said subject until 2020.

With this type of exemption, as reported in writing in 2016 by a group of Physical Education teachers from this center (Xavier Torrebadella Flix, Àlex Planas Ballet and David Ribera Nebot):
a) students are deprived of the educational contents of Physical Education (the practice of physical education and the practice of a sport are different activities with different objectives and contents), and
b) the students are being cheated by giving him a grade of apt or excellent on some content (those of Physical Education) that they do not develop.


The fact that inexperienced in Physical Education are the ones who decide to grant exemptions from the subject of Physical Education, apart from demonstrating a great deal of ignorance, is a discredit for the Public Institute Center d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, for the CAR de Sant Cugat , for the Generalitat of Catalonia and for the Public-State School.
>> continue reading

since March 2021

 

FRAU EDUCATIU A L'AVALUACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS SUPERIORS
DE L'INSTITUT PÚBLIC CAR DE SANT CUGAT

Expedient 2023/001

 

* 19/05/2023: Els professors del bloc comú Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà, Laura Martínez Simón i Marc Forné Miró, en absència de tots els professors del bloc específic, decideixen realitzar una "2ª convocatòria extraordinària" dels Projectes Finals de Grau per a un grup reduït d'estudiants.
El professor David Ribera Nebot no va donar suport a l’avaluació dels Projectes Finals de Grau després de l’avaluació extraordinària, per no voler participar d’aquest precedent que suposa una discriminació per a la resta d’alumnes, que no han disposat de l’opció d’aquesta avaluació extra després d’una avaluació extraordinària.

 

* A l'avaluació extraordinària dels estudiants de tècnic esportiu superior de fútbol en l'institut públic CAR de Sant Cugat (25/05/2023) un grup de professors del bloc comú (Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà i Marc Forné Miró), en absència de tots els professors del bloc específic (Gerard Berenguer, Daniel Fernández, Javi Gómez Rigol, Conrad García, Juliana García i Xavi Peco), s’autoassigna el rol de regalar l’aprovat d'un bloc d’una assignatura _que no imparteixen ni coneixen ni en dominen els continguts_ a tres estudiants que assumien el suspens atorgat pel professor responsable, amb l’únic argument que només els queda una assignatura suspesa o una suspesa i el Projecte Final de Grau.
 
De 10 estudiants amb 1 assignatura suspesa, només se n’ha seleccionat a 4 per atorgar-los l’aprovat, amb l’únic argument, precisament, que només els queda una assignatura suspesa.
A la Inspecció d'Educació se li ha enviat tota la documentació i coneix les dades que demostren les irregularitats que s'han fet en la Junta d'Avaluació  (06/06/2023), l'inspector Joan Salomon Sancho és el responsable directe d'estudiar la situació, i l'Inspecció d'Educació conclou _saltant-se les irregularitats de la Junta d'Avaluació, mai constituïda com a tal, en faltar tot el professorat del bloc específic_, després de un mes (06/07/2023), que la Junta d'Avaluació ha actuat d'acord amb la normativa.

 

* CONTINUA EL FRAU EDUCATIU!!
*
Ni els professors responsables del frau educatiu ni l'inspector que els dona suport han rectificat.
* S'estableix un precedent per als estudiants que no poden comptar amb garanties de ser avaluats amb imparcialitat, que les seves qualificacions no seran modificades sense justificació pedagògica, i que tots gaudiran d'igualtat d'oportunitats en l'avaluació.

Any news will be updated daily

 


Comentari
Si la Inspecció d'Educació permet que un grup de professors del bloc comú s’autoassigni el rol de regalar l’aprovat d'un bloc d’una assignatura que no imparteixen, ni coneixen ni en dominen els continguts, pot passar que, mentre hi hagi els esmentats professors: (a) cada estudiant opti per no aprovar 1 o 2 assignatures perquè sap que després de l’avaluació extraordinària se li aprovaran, o potser no
*, cosa que significaria un desprestigi pel sistema educatiu català en general (només pel fet de matricular-se als estudis de Tècnic Esportiu Superior de l’Institut del CAR els alumnes ja tindrien una o dues assignatures aprovades); (b) la resta de professors opti per no avaluar cap de les assignatures que imparteix, deixant que ho facin els citats professors als quals se'ls permet regalar els aprovats d'assignatures que no imparteixen; (c) la resta de professors opti per assegurar l’aprovat amb un 5 a tots els estudiants;
(d) xxx.

* de 10 estudiants amb 1 assignatura suspesa, només se n’ha seleccionat a 4 per atorgar-los l’aprovat, amb l’únic argument, precisament, que només els queda una assignatura suspesa.

 

Que els responsables de la Inspecció d'Educació no apliquin la normativa amb rigor i donin suport a actes que discriminen els estudiants, genera desconfiança en la població i és un desprestigi per al sistema educatiu català.

 

Informació a la Consellera d'Educació

Anna Simó i Castelló (Consellera d'Educació) ha estat informada d'aquest expedient públic (12/07/2023).

Evidentment, David Ribera-Nebot s'abstindrà de signar qualsevol acta d'avaluació en la qual les seves qualificacions hagin estat modificades de manera indeguda.
 

since June 2023

 >> seguir llegint
https://bit.ly/FrauNotesTecnicsEsportiusInsCAR2023

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948


Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Article 19 
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
 and to seek, receive and impart information and ideas
 through any media and regardless of frontiers.

 


DAVID RIBERA-NEBOT
Senior Teacher of sport training and applied sciences in the Sports Performance Institute at Sant Cugat since 2009


Education
1983-1987
Basketball Coach (1983) and Superior Basketball Coach (1987); FEB Spanish Basketball Federation.
1984-1990
Graduate in Human Movement Sciences; Institute of Physical Education and Sports at Barcelona University.
Specialization in Artistic Gymnastics
1994-1996
Master of Science in Kinesiology - Exercise Physiology emphasis; Indiana University Bloomington, USA.
Master Thesis on "Endurance Assessment in Basketball Players".
1997-2014
PhD Program on Human Movement Sciences; Barcelona University (1997-1999).
PhD Thesis (2015) on "Perceptive and Coordinative Evaluation and Self-Evaluation"; Lleida University.
Research Student of Professor Francisco Seirul·lo Vargas

Work
 Experience
1983-present

Coach and Strength-Conditioning Coach: Basketball (Spanish under-20 National Team, ACB-1st div,  LEB1-2nd div, LEB2-3rd div, EBA-4th div and different levels of young players -infantil, cadet and junior- of Spanish Leagues, collaborations in NCAA Division I (coach Bobby Knight, Indiana University) and High School (coach Holmes, Bloomington South) -USA-), Motorcycling (road racing, motocross and enduro), Duel Sports and Martial Arts (wrestling, taekwondo, MMA mixed martial arts and Brasilian Jiu-Jitsu), Indoor Soccer, Endurance Races (marathon, mountain races and trekking), Circus Activities, Special Services of Air Forces, collaboration with Water polo (1st & 2nd div. - Spanish League) -  in Spain, USA and Holland.
1986-2006-present
Physical education teacher in 15 state schools (3 academic years at "IES La Mina", special school in a very conflicting neighborhood); development of some projects of movement skills development during first stages of sport learning and teacher of sports initiation.
Fitness and health programs in Catalonia and Holland.
2004-present
Thechnical Coordinator of EEB Sport Training Barcelona - Sport Training and Movement Science Projects and Services.
2007-present
Thechnical development of training with the T-BOW® for health and performance, in collaboration with Sandra Bonacina and Viktor Denoth (Zurich University, Switzerland)..
2011-present
Member of the Scientific Committe of R∑D Sport Training Journal.

Teaching Activity
1988-present
Research student (1988-90) and collaborator  of the emeritus professor Francisco Seirul·lo Vargas (http://www.entrenamientodeportivo.org), in some projects on physical education, sport training and adjuvant training.
1988-present
Lecturer on sport training and movement sciences at some conferences.
1996-2009
Teacher of some courses on sport training, physical education and applied movement sciences in some universities, sport federations and professional state schools.
2009-present
Senior Teacher of sport training and applied sciences in the Sports Performance Institute at Sant Cugat (Barcelona).
2011-present
Visiting Lecturer at the Faculty of Education, University of Lleida.


Publications
1987
Team Publication (with Kaifer F and Rojo J) of the book "Fundamentals of Basketball" (FBB).
1988 and 1991
Two video-tapes on endurance assessment in basketball (Barcelona University).
1992
Research report in one chapter of the book "Psychology Course" (UB)
1998
One chapter of the book "Sport training for children and adolescents" (Institute of Sports, Canarias).
Technical review of the book -translated from Russian- "Training in Extreme Conditions".
1987-present
Some articles in journals on  movement and sport sciences.
2015
Team Publication (with Reverter-Masià and Picó-Benet) of
"Fundamentos de Francisco Seirul·lo Vargas para la Educación Motriz"​

Research
1988
Research Award "Gymnos 1988" -physical education universities of Spain.
1990
National University Studies Award (Ministry of Education and Science).
1994-1996
Research with the Indiana University Basketball Team (coached by Bob Knight) and with the Bloomington High School South (coached by J.R. Holmes). Human Performance Departments of Indiana University Bloomington.
1998-2000 and 2003-2004
Interdisciplinary research on innovative education in the high school "IES La Mina".
1986-present
Some collaborative research projects on physical education and sports training.

Permanent Education
-Study-Stage on Functional Assessment and Training of Athletes at the Federal School of Gymnastics MACOLIN (Switzerland) and at the Istituto di Scienza dello Sport -CONI- (Italy); 1991.
-Experiences in the Human Performance Labs of Indiana University at Bloomington; 1994-1996. Neuromuscular Functions, Cardio-Respiratory and Metabolic Exercise Responses-Adaptations, Biomechanical Analysis, and Integrative Performance Evaluation of Athletes.
- Study-Stage at Indiana University Bloomington; 2010.
-Attendance to several conferences during 5 years of university studies (1984-1990) and selected attendance to listen special professors in conferences and courses - since 1991.


Sport Experience As an Athlete
Competitive Experience:
Basketball (SAS - from infantil to senior at the Catalan Championships, and University Championships), Karate (SAS - Gold Medal at the Bages Championships and Silver Medal at the Catalan Championship), Table Soccer (Súria), Ping-Pong (Súria), Judo (Barcelona University championship), Water polo (Barcelona University championships), Gymnast at the 8th World Gymnaestrada in Denmark 1987, Barcelona's Triathlon 1987 and Marathon 1989 (3h28' without training and without previous experience), and some popular races) and Chess (CE Súria - from infantil to junior at the Catalan Championships and Simultaneous Match againts Anatoly Kapov - former World Champion).
Non-competitive Experience:
As a child I had different adventures and played with bows and arrows, sticks, ... in the river and forest of my village Súria; I practiced soccer, basketball, handball, roller skating, swimming, karate, judo, ping-pong, billiards, table soccer and chess.
In college and sport stages I practiced rhythmic gymnastics, women-man artistic gymnastics, athletics, swimming, water polo, synchronized swimming, judo, stick fencing, basketball, volleyball, handball, soccer, rugby, roller hockey, cricket, ballroom dance, acrobatic rock and roll, walking stilts, circus activities, wheel gymnastics, theater, windsurfing, climbing, alpine skiing, nordic skiing, tap dance, weightlifting, tennis, tamburello, dance activities and self-defense activities.
For fun and holistic optimization I practice BJJ Gracie Jiu-Jitsu, running, swimming, Yoga and lifting weights (a few times each week, alternatively), and outdoor sports (a few times per year).

Languages
Spanish and Catalan: native languages.
English: independent user (a two-year experience of university studies at Indiana University, USA; and a half-year working experience in Amsterdam, Holland).
Portuguese, Italian, French: basic level of understanding.

 

http://www.motricidadhumana.com

http://educacionmotriz.com/

 


by
David Ribera-Nebot
drn@tecnicesportiu.com


Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu
State Sports Performance Institute at Sant Cugat
Departamento de Movimiento Humano y de Rendimiento Deportivo
Human Movement and Sports Performance Department

Técnic Esportiu - Técnico Deportivo - Sport Coach - www.tecnicesportiu.com

 


© Since 2010  ·  David Ribera-Nebot · drn@tecnicesportiu.com · Ensenyaments Esportius  ·  Tècnics Esportius   ·   Institut Públic CAR de Sant Cugat · Barcelona  ·  Web corporativa TecnicEsportiu  ·  www.tecnicesportiu.com  ·  www.ensenyamentesportiu.com